Menu

Nauki Biblijne

O ważnych naukach często błędnie wykładanych

Zmartwychwstanie

naukibiblijne

Łk 23:43 Zaprawdę powiadam Ci dziś: będziesz ze mną w raju.

(Podobny sposób przemawiania występuje w Dziejach 20:26 Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi.)

Po zmartwychwstaniu Jezus nie został jeszcze zabrany do Nieba, więc nie mógł być w raju ze złoczyńcą, szczególnie, że przez trzy dni był w grobie:

J 20:17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego"»

Poza tym raj oznacza ziemię, którą w przyszłości będą zamieszkiwali ludzie, którzy otrzymają życie wieczne.

Wiele fragmentów biblii przedstawia przyszłość ziemi, którą będą mogli cieszyć się ludzie, którym Bóg przywróci życie:

Mt.5:5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Ps. 37:9 Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

Ps. 37:11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Ps. 37:22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Ps. 37:29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

Ps. 37:34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię; zobaczysz zagładę występnych.

Przy. 2:21 gdyż ludzie prawi ziemię posiądą, uczciwi rozmnożą się na niej;

22 nieprawych wygładzą z ziemi, z korzeniami wyrwie się przewrotnych.

Iz. 11:6-9 – przedstawiony obraz w tym opisie przyszłości jest obecnie niemożliwy i nie ma wątpliwości, że dotyczy warunków na ziemi.

Z biblii wynika, że część ludzi będzie żyło na ziemi, a wybrani, Ci którzy przejdą próby, wykażą się wyjątkową wiernością, sprawiedliwością, zrozumieniem prawdy i miłością do Jezusa i braci, będą rządzić z Jezusem w Królestwie Niebieskim.

Ap. 20:4,6

4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie],

i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego,

i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi inie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.

6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu:

nad tymi nie ma władzy śmierć druga,

lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa

i będą z Nim królować tysiąc lat.

Kogo będą sądzić przez tysiąc lat? Dla kogo będą wówczas kapłanami? Nad kim będą sprawować władzę?

Paweł pisał: Gdyż nie aniołom bowiem poddał przyszłą zamieszkaną ziemię (οικουμενην), o której mówimy. (Hebr. 2:5)

Jeśli będą sędziowie, to będą też sądzeni. Jeśli będą rządzący, to będą i poddani. Jeśli będą kapłani, będą też korzystający z ich usług. O tych mowa jest w Hebr. 11:39-40

39 A ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, 40 gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas.

Nie wszyscy, którzy zasłużą na zmartwychwstanie będą wybrani do królowania z Jezusem. Będą oni zatem dochodzić do doskonałości przez tysiąc lat pod panowaniem Królestwa Niebieskiego.

Wybrani do rządu z Jezusem czasami w biblii określani są małą trzódką/gromadką:

(32) Nie bój się, mało gromadko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. [Biblia Poznańska, Łk 12]

Lub należącymi do Chrystusa:

(23): lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. [Biblia Tysiąclecia III, 1kor 15]

(52): W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatnie jtrąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. [Biblia Tysiąclecia III, 1kor 15]

Dopiero po ofierze Jezusa ludzie mają szansę na wejście w skład wybranych do Jego rządu. Jan Chrzciciel umarł przed tą ofiarą i nawet on nie wejdzie w skład tych wybranych:

(11): Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. (12): A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. [Biblia Tysiąclecia V, Mt 11]

Ap. 7:9,14-17

‘Wielki tłum przed tronem i przed Barankiem.’ Kim są? Ci,którzy się oczyścili i otrzymali zbawienie. ‘Paść ich będzie Baranek’ (17) –Ich Królem będzie Jezus, i wraz z małą trzódką będzie im przewodzić.

© Nauki Biblijne
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci